Information

Årlig analyseprogram for Hammershøj Vandværk.

Ledningsnettet:
2 stk begrænset kontrol.

Vandværk:
1 stk normal kontrol
1 stk udvidet kontrol
Pesticider 35 stk årlig
Aromater + chlorede opløsningsmidler årlig
Uorganiske sporstoffer hvert 3. år.

Boringer:
Kontrol af hver boring hvert 4. år incl pesticider.