Referater

General forsamling i Hammershøj vandværk 25/2-2016.

Gunner Lanng stoppede som kasserer efter 36 år. Han vil blive savnet i bestyrelsen. Han blev erstattet på posten af revisor Dennis Damborg Jensen. Nye suppleanter er: Palle Vetter og Asger Andersen, begge Hammershøj. Dermed er en foryngelse af bestyrelsen i gang.

Bestyrelsen består her efter af: Jørgen Bækby,formand

Dennis Damborg Jensen,kasserer

Torben hvelplund

Edwin van der Maat

Tommy Frederiksen

Der blev vedtaget ændring af vedtægter til et AMBA selskab.

Navnet er nu: Hammershøj Vandværk A.M.B.A.

Renoveringen er færdig.Forbruget stabilt og kvaliteten i orden.

I maj fremvises vandværket for interesserede og det annonceres senere.

Bestyrelsen.

 

Generalforsamling i Hammershøj vandværk afholdt tirsdag d. 27. febr 2018.

Jørgen Bækby stoppede som formand og blev afløst af Edwin van Maat.

Ny i bestyrelsen er Asger Andersen og ny suppleant er Brian Thomasen.

Bestyrelsen består her efter af:

Edwin van Maat-           formand

Tommy Frederiksen     næstformand

Dennis Damborg Jensen  kasserer

Palle Vetter                    sekretær

Asger Andersen.