Nyheder

Orientering om drikkevandet fra Hammershøj vandværk

Der er 4 boringer knyttet til vandværket. 2 beliggende ved værket og 2 ved skolen. Vandet hentes op fra ca 50 meter dybde i de 3 boringer ,som er ca 25 år gamle. Den nye boring går ned i 100 meters dybde og den er endnu ikke koblet på vandforsyningen. Kvaliteten af vandet er tilfredsstillende i alle boringer. Forsyningsområdet er Hammershøj by og omkringliggende land med en radius på ca 2 km. På værket iltes og filtreres vandet før det fra et rentvandsreservoir pumpes ud til forbrugerne.

Der tages prøver af drikkevandet 6 gange årligt og den enkelte boring kontrolleres hvert 4. år.. Vandet fra hanen skal være rent, klart , velsmagende og uden særlig lugt. I kontrollen indgår måling af f.eks. hårdhed,jern,mangan,nitrat,bakterier,kimtal.Uorganiske sporstoffer som arsen,bor og nikkel.Der undersøges årligt for pesticider. Hårdheden er 14 og det er højt i middel området.

Alle prøver oveholder de fastsatte grænseværdier.

Yderlige oplysninger kan får ved henvendelse til vandværkspasser Peter Lindkvist. Tlf. 40281576 eller til formand:  Edwin van der Maat tlf. 29803519.

Hammershøj Vandværk

Nørbækvej 9, Hammershøj.8830 Tjele.

Mvh Edwin van der Maat.