Driftstatus

Der er ingen kendte driftsforstyrrelser.

Med venlig hilsen
Hammershøj Vandværk