Hammershøj Vandværk

Lidt udenfor Hammershøj by finder vi Hammershøj Vandværk.

Vandværket har 4 boringer, 2 ved selve vandværket og 2 ved skolen. 

Når vandet skal hentes op af jorden sker det fra 4 boringer ude i indvindingsområdet. De 3 boringer går i 50 meters dybde og den senest tilføjede går i 100 meters dybde. 

Hammershøj Vandværk forsyner Hammershøj by og opland med en radius på ca. 2 km.

På værket iltes og filtreres vandet før det fra et rentvandsreservoir pumpes ud til forbrugerne. Du kan læse meget mere om hvordan vi forsyner dig med rent drikkevand under Vores verden.

Der tages løbende vandprøver af drikkevandet, både på vandværket, hos forbrugere og på ledningsnettet. Alle vandprøver analyseret af et akkrediteret analyseinstitut. Du kan se vandanalyserne og en gennemgang af hvad vi tester for under Vandkvalitet

Hårdheden er 14 og det er i den øvre ende af middel området.

Har du spørgsmål til driften er du velkommen til at kontakte Vandværkspasser Peter Lindkvist. Tlf. 40 28 15 76.

Andre spørgsmål kan stilles till Formand Edwin van der Maat. Tlf. 29 80 35 19.