Priser og gebyrer

De gældende priser og gebyrer finder du i vores takstblad

Takstblad for 2020

Spørgsmål vedr. fakturaer og administration kan rettes til:
Kasserer
Dennis D. Jensen

Telefon: 20 31 08 09
E-mail:
 [email protected]