Generalforsamling

Her finder du referater fra vores seneste generalforsamlinger og formandens beretning for hvert år. Ønsker du mere indgående information eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

 

Hammershøj Vandværk afholder ordinær generalforsamling.

Onsdag den 26. februar 2020 klokken 19.00 

på fjernvarmeværket, Hyldeallé 10, 8830 Tjele

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring.

Med venlig hilsen
Hammershøj Vandværk

 

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 21. februar 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019