Vores verden

Et vandværk 

I udkanten af Hammershøj, med udsigt til grønne marker, finder vi Hammershøj Vandværk.

Selvom vandværket ikke syner af meget, er der en mening med hver eneste rørbøjning, pumpe og filter. 

Har du tænkt over hvordan dit lokale vandværk sørger for rent drikkevand?

Følg med os hele vejen fra råvand til drikkevand.

 • Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vores boringer ude i indvindingsområdet.

 • Et filter på den nederste del af forerøret, sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.

 • Forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen og det sikrer at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.

 • Det er vigtigt at vi ikke pumper for hårdt i boringerne, for så risikerer vi at få pesticider, salte og andet godt med op. 

 • Råvandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.

 • Vi ilter vandet for at fjerne methan.

 • Vidste du, at vand med ilt også smager bedre?

 • Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums, som opfanges i sandfiltrene.

 • Sandfiltrene er store bassiner med et tykt lag sand i bunden, som vandet løber igennem.

 • Vidste du, at et filter består af sandkorn i flere størrelser?

 • For at sikre at vandet altid er af samme høje kvalitet, får vi løbende taget vandprøver.

 • Vandet opbevares så i rent-vands-tanke indtil det skal ud til forbrugeren.

 • Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet alt efter forbruget.

 • Vi har landmænd i vores forsyningsområde og dermed også følsomme forbrugere, dyrene skal jo have vand.

 • I fældningsbassinet bundfældes jern og mangan. Det bundfældede jern og mangan bliver samlet op af en slamsuger og bliver kørt på lossepladsen.


På Hammershøj Vandværk går vi meget op i at der skal være rent og pænt. Vand er et levnedsmiddel og derfor skal hygiejnen altid være i orden. Dette sikrer vi bl.a. med vandprøver og du kan læse mere om hvordan vi sikrer vores vandkvalitet her.