Bestyrelsen

Bestyrelsens opgaver og ansvar:
Bestyrelsen arbejder for at sikre en optimal drift af vandværket og en fornuftig prioritering af de tilgængelige ressourcer.

Naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Bestyrelsen er valgt af andelshaverne og agerer derfor på deres vegne.

Edwin van der Maat
Formand
Telefon: 29 80 35 19
[email protected]
Tommy Frederiksen
Næstformand
Telefon: 22 66 67 48
[email protected]
Brian Thomassen
Kasserer
Telefon: 23 62 62 52
[email protected]
Asger Andersen
Sekretær
Telefon: 25 20 72 35
[email protected]
Thorsten Otte
Bestyrelsesmedlem